Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on  Tallinn Dolls OÜ | Eesti, Harjumaa, Tallinn, Koidu 122, 10139 | +372 6313 288

Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.

Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Tallinn Dolls OÜ teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat.

Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Tallinn Dolls OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. Volitatud töötlejateks on ka Tallinn Dolls OÜ samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad ja nende töötajad, kes töötlevad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks.

Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.

Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse tallinndolls.com iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@tallinndolls.com. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@tallinndolls.com.

Kliendil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil  www.aki.ee.

Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

Tallinn Dolls OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele muuta.

Shopping Bag (0)

Your order
Total price:

€0.00