Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks


Tallinn Dolls OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 180 000 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.05.2019-30.04.2020 ellu projekt „Tallinn Dolls OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti raames investeeritakse kanga laovarude efektiivsemasse planeerimisse läbi uute tehnoloogiate, IT arenduste ja kangaste digitaliseerimisega. Projekti tulemusena saavutatakse 20.8% ressursisääst.