Tagastus


KUIDAS TAGASTADA

Tagastused palume saata aadressile:
Tallinn Dolls OÜ
Koidu 122, 10139 Tallinn, Eesti

Taganemisõigus

Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) avalduse või täites e-poe veebilehel allalaetava tagastusleht. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.

Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.

Ettevõttel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Toodete tagastamine ja vahetamine

14 kalendripäeva jooksul võib Klient tagastada toote, kui see on tellitud Tallinn Dolls OÜ standardmõõtude valiku järgi.

Tagastada ei saa toodet, mis on erimõõtude järgi tehtud. NÄIDE: Kui klient lisab kommentaari, et sooviks 5 cm pikemat kleiti (siis see toode on erimõõdu järgi tehtud ja ei kuulu tagastamisele).

Tagastada ei saa toodet, mis on tellitud PRE-ORDER keskkonnast, sest toode on valmistatud eritellimusena.

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Hügieenilistel kaalutlustel ei kohaldata taganemisõigust suletud pakendist välja võetud pesutoodetele ja päevitusriietele.

Kuni paki vastuvõtmiseni ei saa Tallinn Dolls OÜ toodete eest vastutust võtta, seetõttu soovitame alles hoida postitamisel saadav dokument hilisemaks postitamise tõestamiseks ning postiviisina palume võimalusel valida tähitud post. Toote tagastamine ja/või vahetamine on tasuta, v.a. tagastamise transpordikulud, mis on Kliendi kanda.

Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tarbijale on üle antud puudusega toode, siis kannab Tallinn Dolls OÜ  tagastamisega seotud kulud.

Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud.

Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

Raha tagastamine

Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema taganemisavalduse jõudmisest Tallinn Dolls OÜ-le ning Tallinn Dolls OÜ-l on õigus viivitada raha tagastamisega kuniks tarbija on tagastanud Tallinn Dolls OÜ-le toote või esitanud tõendi, et on toote tagasi saatnud. Raha tagastame samale arvelduskontole, millelt toimus laekumine. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

Vale või defektse toote tagastamine

Palun teavitage meid koheselt, kui toode ei vasta e-poes kuvatud pildile või on defektne, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest või defektsusest teada saamisest, e-posti aadressil  või kirjalikult Tallinn Dolls OÜ aadressile Eesti, Harjumaa, Tallinn, Koidu 122. Pretensioonis palume ära märkida oma kontaktandmed, ostu sooritamise kuupäev, toote puuduse kirjeldus ning esitatav nõue. Tagastada ei saa toodet, mis on erimõõtude järgi tehtud.

Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile  või helistada telefonil +372 6313 288 . Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole (www.komisjon.ee) ning üleeuroopaliselt Euroopa Liidu veebipõhisevaidluste lahendamise Online Dispute Resolution keskonda aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.